Glasanje

Prezentovane informacije i obaveštenja na sajtu su :
 


Designed by:

Novčane pomoći
Novčana pomoć Ел. пошта
  • Osnovna prava

1.      Novčana socijalna pomoć

2.      Dodatak za tuđu negu i pomoć

  • Proširena prava

1.      Jednokratnu novčanu pomoć,

2.      Pravo na naknadu troškova sahrane,

3.      Pravo na naknadu troškova lečenja,

4.      Pravo na opremu korisnika prilikom smeštaja u ustanovu

socijalne zaštite ili u drugu porodicu,

5.      Pravo na privremeni smeštaj u prihvatnu stanicu ili prihvatilište i

6.      Pravo na usluge socijalnog rada.